טון 4 - הטון העצמאי של הצורה:


טון 4 - הטון העצמאי של הצורה: