אדמה - CABAN


אדמה - CABAN
קרקוע, הארקה, תזמון, סבלנות, מידע

מייצג קשר עם אמא אדמה וכח הסינכרון, ואת היכולת ללכת בקלות על החיים האמיתיים.מאפשר לעגן את הרעיונות שלנו ברמה הפיזית ולהביע את הכישורים שלנו. מסמל את הסינכרון ומאפשר לשים לב לסימנים המתרחשים בדרכנו. מניע אותנו לפעול ולסייע בשינוי התדרים המתרחשים על כדור הארץ. מאפשר ליזום, להפעיל ולהרחיב את המוח והזיכרון. מלמד להתבונן מבלי לקפוץ למסקנות; גמישות וסבלנות. מיוצג על ידי צ'אקרת הלב ומחובר לכוכב אורנוס.