לוחם - CIB


לוחם - CIB
אינטליגנציה, אומץ, קול פנימי, משמעת

מסמל אינטליגנציה גבוהה ומודעות עצמית. מאפשר לנו להקשיב לקול הפנימי שלנו ולהביע את זה באומץ במציאות של חיינו. משחרר תלות רגשית ופיזית ומעודד עצמאות. מעלה אמון בעצמנו ובידע הפנימי שלנו. מאפשר הרחבה של המוח ותקשורת עם ישויות רב מימדיות. מיוצג על ידי הצ'אקרת הגרון מחובר כוכב הלכת סטורן.