קוסם - IX


קוסם - IX
חסר זמן, הכלה, העברת מידע, פשטות

מייצג את הכוהנת הגדולה, הקסם, ההכלה והתנועה בממדים נצחיים. מתחבר לכוח הגוף הפיזי ויכול לעזור לאחרים לעזור לעצמם. מציין את שחרור הצורך בשליטה, לחיות במלוא הכנות, בפשטות ובצניעות. מתחבר אל ידע פנימי, מאובטח, ללא צורך בתוויות ובאישורים מבחוץ. מאפשר להאמין בעצמנו ובאמת הגבוהה הופכים לכלי נקי לצורך העברת ידע והוראה. מיוצג על ידי צ'אקרת הבסיס ומחובר לחגורת האסטרואידים